Kimia

Imbangan Air Ionik (KW)


Air tulen mengionkan sangat lemah seperti berikut:

Keseimbangan keseimbangan diberikan oleh ungkapan:

Oleh kerana air berada dalam keadaan cair, kepekatannya tetap berterusan, jadi ia tidak mengambil bahagian dalam formula dan kita boleh membiaknya dengan KC, mendapatkan pemalar yang baru. Dalam kes ini, KW, iaitu produk ionik air.

KW adalah pemalar keseimbangan ionik air. Surat itu w berasal dari perkataan bahasa inggeris air yang bermaksud air. Pemalar ini bergantung kepada suhu. Pada 25 ° C pemalar keseimbangan ionik air ialah:

Kesatuan adalah tidak berdimensi, seperti pemalar keseimbangan yang lain. Berikut adalah beberapa pemalar untuk suhu yang berbeza:

TEMPERATURE (° C)

KW

0

0,11.10-14

40

3,0.10-14

100

51,3.10-14

Jenis penyelesaian berair

Penyelesaian larutan bahan kimia dapat dikelaskan kepada tiga jenis:
- penyelesaian berasid
- penyelesaian asas
- penyelesaian neutral

Penyelesaian asid

Ia adalah penyelesaian yang mengandungi kepekatan ion H + lebih tinggi daripada kepekatan OH-ion.

Penyelesaian asas

Ia adalah penyelesaian yang mengandungi kepekatan OH-ion yang lebih tinggi daripada kepekatan ion H +.

Penyelesaian neutral

Ia adalah penyelesaian yang mengandungi kepekatan OH-ion yang sama dengan kepekatan ion H +.