Fizik

Undang-undang Kedua Ohm


Undang-undang ini menerangkan kuantiti yang mempengaruhi rintangan elektrik konduktor, seperti yang dinyatakan dalam pernyataannya:

Rintangan konduktor homogen keratan rentas tetap adalah berkadaran dengan panjang dan sifat bahan pembinaannya, dan berkadar songsang dengan kawasan keratan rentasnya. Dalam beberapa bahan, ia juga bergantung kepada suhu anda.

Dikenakan oleh:

Di mana:

ρ = resistiviti, bergantung kepada bahan konduktor dan suhunya.

ℓ = lebar konduktor

A = kawasan keratan rentas.

Oleh kerana unit ketahanan elektrik adalah ohm (Ω), maka unit yang digunakan oleh SI untuk resistivitas adalah .

Video: Ong Bak 2 Slave Fight Scene HUN DUB (Julai 2020).